A
A
A
contrast version
pl
New menu in the Rycerska restaurant !

Check out our new menu!

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Camping Hotel Malta
ul. Krańcowa 98
61-036 Poznań
tel. +48 (61) 876 62 03, (61) 876 61 55, 509 840 502
fax: +48 (61) 876 62 83
face